Izsola tirdzniecības rīkošanas tiesības svētkos

Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Reģ.Nr.90000049726, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku amatu meistaru izstrādājumu, pārtikas un dzērienu, t.sk. vieglā alkohola, tirdzniecības rīkošanas tiesības.

Izsole notiks 2015. gada 1.jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Rīgā, Pils laukumā 4, 3. stāvā un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapāwww.lnkc.gov.lv.

Izsoles sākumcena 3000 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2015. gada 29. maijam plkst. 15.00.

IZSOLES NOTEIKUMI

Birkas